Garantie


      

 

Uitbreiding garantie op poorten  : 

10 jaar ipv 2 jaar 

 

 

 

                                             

 

 

ONDERHOUDSCONTRACT

 

 

Met dit onderhoudscontract bieden wij U de gelegenheid om de 2-jarige garantie uit te breiden tot een 10-jarige garantie op alle poorten die door ons geplaatst werden.

Deze jaarlijkse onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd door een ervaren technieker van de firma R-RODRIGUS nv.

 

1.   Deze onderhoudsbeurt omvat :

-    Volledig nazicht en bijregelen van Uw sectionale poort en veren.

-    Smeren van de beweegbare delen.

-    Nauwkeurig nazicht van de staalkabels.

-    Controle van de verschillende beveiligingen.

-    Garagepoorten, uitgerust met een motoraandrijving, worden onderworpen aan een volledig nazicht van de instellingen en de werking.

-    Het toeleveren van eventueel beschadigde onderdelen met uitzondering van de motor. De werkuren voor het vervangen van deze onderdelen is niet in het contract voorzien.

-    Het poortoppervlak aan buitenzijde wordt behandeld met SURFACE RENEWER, dit geeft een beschermende laag tegen vervuiling, UV-verkleuring en veroudering.

-    De dag voor de behandeling reinigt de klant het blad met NOVACARE SHAMP-WAX + SPONS ( bij ons verkrijgbaar ).

 

2.   Zijn uitgesloten van garantie :

-    Beschadigingen door ongevallen.

-    Beschadigingen door externe invloeden, in het bijzonder regelingen of montages door derden.

-    Schade veroorzaakt door elektrische overspanning.

-    Schade veroorzaakt door gebrekkig of geen onderhoud en gebruik van agressieve producten, schuurmiddelen of een harde schuurspons.

-    Schade veroorzaakt door natuurgeweld of overmacht.

-    Lichte verkleuring onder invloed van de weersomstandigheden.

 

ONDERHOUDSCONTRACT

 

Bij ondertekening van het contract hebt U als klant recht op 1 onderhoudsbeurt per jaar volgens de voorwaarden beschreven in paragraaf 1 en 2 van vorige bladzijde.

De uitvoering gebeurt in dezelfde maand dat de poort geplaatst werd.

De firma R-RODRIGUS nv neemt zelf contact met de klant op om de afspraak te maken.

 

Dit onderhoudscontract verbindt de klant ertoe om elk jaar de onderhoudsbeurt te laten uitvoeren gedurende 10 jaar.

 

Dit contract is jaarlijks opzegbaar met een aangetekend schrijven 1 maand voor de uitvoeringsdatum.

 

 

PRIJS = 199,00 EURO EXCL. BTW